Şükran AKCA
“Haklarımızı bizden daha çok hiç kimse koruyamaz. Haklarımızı öğrenelim, bilelim ve sahip çıkalım.”
Tarih: 21.9.2017 11:40:10

Kadın olmak özel bir şey. Kadın avukatların artması bu dünyayı güzelleştirecek olan kadınlarımız. Haklarımızı öğrenelim, bilelim ve sahip çıkalım. İşte bu noktada Av. Şükran Akca bu konuda bize bilgilerini paylaştı.

 

Sayın AKCA, İşinizi tutkuyla yapıyor ve taviz vermiyorsunuz. İnternette dolaşırken bir habere rastladım. Haberde; “Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşini evlilik yıldönümü ve doğum günü gibi özel günlerde ve düğün, yurtdışı/içi gezi, konser gibi sosyal ortamlarda sürekli yalnız bırakmanın boşanma sebebi olduğuna karar verdi” diyordu. Ne konuyla ilgili ne söylemek istersiniz?

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ, Esas No:2015/20218 Karar No: 2016/13513  sayılı kararı ile özü itibariyle eşine karşı ilgisiz olan eşin, eşini sürekli özel günlerde ve sosyal ortamlarda yalnız bıraktığı ve boşanmaya sebebiyet veren olaylarda, kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Öncelikle kararın asıl mahiyeti taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabit olmalıdır. Ve tarafları boşanmaya götüren  Gerçekleşen olaylar karşısında, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda eşine ve evine olan ilgisizlik evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olduğu gerekçesi ile tarafın kusurlu olduğu anlaşılmıştır.

İlgili karar ile kadına karşı psikolojik şiddet vurgulanmış ve aile hukuku açısından önemli bir gelişmedir. Daha önce ki makale ve röportajlarımda da kadının toplumda ki yerine hak ve özgürlüklerine hep değinmeye gayret ettim. Fiziksel şiddetin yanı sıra, göz ardı edilmemesi gereken ve boşanmaların ana kaynaklarında biri olan ve ispatı da en zor olan ne yazık ki psikolojik şiddettir. Psikolojik şiddet, her şeyden önce duygusal bir saldırıyı kapsar. Bireye sürekli kötü niyetli davranışlarda bulunma, alay etme, yokmuş gibi davranma, önemsiz hissettirme, küçük düşürme, toplumsal itibarını zedeleme gibi yollarla saldırmaktır.

Böylelikle Yargıtay 2. Hukuk Dairesi´nin geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu karar ile eşlerden birinin diğerini özel günlerde ve sosyal ortamlarda kesintisiz yalnız bırakması, eşe karşı ilgisiz elde etmek boşanmaya sebebiyet veren kusurlu davranışlardan sayıldığı ve bu davranışların kusur kabul edildiğine yer verilmiş Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi koşulları kadın yararına gerçekleşmiştir kanaatine varmıştır. Söz konusu davranışlar Kusur olarak nitelendirilmiş ve böylelikle evliliğin manevi unsurlarına değinilmekle kalmamış hem de kadına karşı psikolojik şiddet dile getirilmiştir. Söz konusu karar Kadının toplumdaki ve aile birliğinde ki yeri hak ve özgürlükleri ve yine Aile birliği için oldukça önemli ve olumlu bir gelişmedir.


Avukat tutmak zorunlu mudur? Avukat parası ödeyemeyecek olan kişiler ne yapmalı?

Türk hukuk sistemi, belirli haller dışında yargılamalarda kişinin avukatla temsil edilmesini veya savunulmasını zorunlu kılmamıştır. Bunun dışında avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak hukuki yardım almakla yani bir avukatın size hukuki sorununuzun çözümünde çok yardımı oldukça fazla olacaktır. Hukuk ve usul konusunda bilgi sahibi olduğunuza kesin olarak emin değilseniz bir avukatın yardımına başvurmak en ideal olan seçimdir. Eğer şahısların Mali durumu avukatla temsil ettirmeye uygun değilse bulundukları il barosuna başvurarak size “Adli Yardım” kapsamında avukat atanmasını talep etme hakkına sahiptirler.

Herkes tarafından bilinen bir davada bulundunuz mu?

Muhakkak kamu tarafından yakından takip edilen avukatlığını üstlendiğimiz davalarımız oldu ve sonuçlandı. Hali hazırda yine Kemer de yaşanan oldukça gündem de olan “ölümlü Maden ocağı kazası” davasında sanıklar vekili olarak görev yapmaktayım.

Kendi davamı kendim açamaz mıyım? Dava açmak için avukata neden ihtiyaç duyuluyor olabilir?

Elbette açabilirsiniz. Avukat vekil etmeniz zorunlu değildir. Ancak bir avukatın size hukuki yardımı oldukça fazla olacaktır. Avukatsız takip edilen davaların öyküleri hukuk bilmezliğin yol açtığı kayıplarla doludur. İddia, savunma ve delillendirme, her şeyden önce bir hukuk işidir. İyi bir avukatın sizin davanızın seyrini değiştireceği ise ayrı bir konudur. Avukat, davaya konu olmuş olayların hukukunu bilen, araştıran, yeniden yorumlayan ve müvekkilinin menfaatini hukuk terazisine taşıyan savunma adamıdır. Hukuk ve usul konusunda bilgi sahibi olduğunuza kesin olarak emin değilseniz bir avukatın yardımına başvurmak en ideal olan seçimdir.

En uzun süren davanız neydi?

Bazı davalar nevi itibari ile gerek toplanacak evrak, delil, benzeri eski kayıtlara ulaşmanın zorluğu, taraf sayısının kimi zaman yüzlerce kişiyi aşması sebebiyle oldukça uzun sürmektedir. Örneğin Antalya Serik Kadastro Mahkemesi bir dosyası var ki 1965 yılında bu yana halen devam etmektedir. Bahsi geçen dosya hukuk büromuza gelmezden evvel birçok avukat bu dosyanın vekilliğini üstlenmiş ancak eski üstatlar ya emekliye ayrılmış yada ömürleri dosyayı tamamlamaya maalesef yetmemişlerdir.

Psikolojik olarak avukatlık zor mu?

Birçok mesleğe nazaran en zor olan mesleklerden olduğunu açıkça söyleyebilirim. Konu alanı yani işimiz ´´insan´´ üzerine kurulu bir sistemde mesleğimizi icra etmeye çalıştığımız için, hissettiğimiz stres, diğer mesleklere oranla daha fazla ve birçok davada çelik gibi güçlü sinirlere sahip olmak gerekli. Keza; İstatistiklere göre avukatlar diğer insanlara göre daha sık depresyona girdiği vurgulanmaktadır. İş hayatında "KARŞI TARAF" olarak bir takım insanlarla muhatap olmak zorunda kalan avukatlar için, işinde mutlu olma oranı diğer meslek sahiplerine nazaran daha düşük olması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu sebeple tüm bu olumsuzluklara rağmen başarılı olmak için bir avukatın idealleri olması şarttır.

“Duruşmaya girdik, avukatım hiçbir şey yapamadı davayı kazanamadı ”gibi kişilerle karşılaşmak mümkün. Niçin?

 

Öncelikle toplum olarak avukatlık mesleği hakkında yanlış algılarımız var ve bundan biran evvel kurtulmamız avukatlık mesleğinin saygınlığı için çok önemli. Avukat davanın tarafı değildir ve asla olmamalıdır. Meslek kurallarına göre de bu böyledir: avukatın kazanılacak müddeabihe  yani dava konusuna, iddiaya  ortak olması meslek kurallarına aykırıdır. Avukatın görevi genel anlamda hukuksal bilgisini müvekkiline sunmak, yani müvekkiline hukuksal yardımda bulunmaktır. Avukatlar davanın tarafları değildir. Davada davacı veya davalı taraf ayrıca onların vekilleri vardır. Zira Avukat davanın tarafı olmamakla birlikte davanın tarafının temsilcisidir. Mesleğimi yürütürken, müvekkilime verebileceğim yardım, O´na hukuksal bilgimi tecrübemi sunmaktır. Böylelikle Bilgi ve deneyimimi davanın kazanılması yönünde aktarmak sonuca elbette önemli etkisi olacaktır. Ve bu temsil işini layıkıyla gerekli özen ve ihtimamı göstererek yapmak zorundayız. Avukat davanın temsilcisi olduğu gerçeğini unutmamak gerekir.

Siz, kadın gücüne ve kadın emeğine mi inananlardan mısınız?

Kadının gücünü daha iyi anlayabilmemiz için toplum kavramı irdelememiz özüne bakmamız gerekir. Toplumun en önemli yapı taşı aile, ailenin de en önemli unsuru anne, yani kadındır. Sağlıklı ve gelişmiş bir toplumun oluşabilmesi için, bireylerin eğitimli olması ve ülke gelişimine değer katmaları gerekir. Bu sebeple, kadınlarımızın gelişimlerinin önünde ki engeller kaldırılmalı, ailesine, yaşadığı çevreye ve ülkemize faydalı bir birey olmasının önü açılmalıdır.

Çalışma hayatı  ve sosyal yaşamda ki kadın profili gözler önüne seriliyor ki; siyasetten sanata, eğitime, medyaya kadınların katılımları oldukça azdır. Ülke tarihine bakarak bu süreçte istatistikî verilerden yararlanarak ortaya belli tablo çıkarmak, mevcut hal ve durumu ortaya koymak, gerekli, yararlı ve önemli bir çaba olsa da bunun ötesinde kadınların toplumsal hayata tam ve eşit katılımının önündeki engelleri aşabilmiş değiliz. Tüm bunlara rağmen Birçok sosyal ekonomik kültürel olumsuzluklar karşısında yer edinen kadın en büyük takdiri hak ediyor.

Kadına özellikle ekonomik güç vermeyerek ya da elinden alarak, fiziki, psikolojik ve cinsel şiddetten kaçmasının önü kesilmekte, kadınlar tam olarak bir nevi hayattan soyutlanmakta ve bir kısır döngüye hapsedilmektedir. Ama gerek hukuk sisteminde kadın hak ve özgürlükler alanındaki gelişmeler sayesinde bu labirentten her gün biraz daha fazla kadın çıkabilmekte, çıkabilmiş kadınlar da el birliği ile diğer kadınlara yardım etmekte, yol göstermektedir. Toplumun yapı taşının aile, Ailenin de en önemli unsurunun anne, Eğitilmiş bir annenin, eğitilmiş topluma ulaşmak olduğu fikrine sahibim. Bu sebeple kadın gücüne çok değer vermekteyim.

Son olarak eklemek istediğiniz var mı?

Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hak ve özgürlükleri gözeten adil vicdanlı bireyler olmamız bizi huzurlu topluma ve umut dolu geleceğe taşıyacaktır. Ülke olarak adalet kavramından uzaklaşmanın ne büyük sosyal depremlere sebep olacağının bilincine varmalıyız. Ancak Adalet olduğu sürece toplumda yaşayan insanlar arasında birlik, beraberlik ve düzen olur. Asgari düzeyde insan olmanın insan olmaktan yolunun adil olmaktan geçtiğini unutmadan cennet vatanın daha yaşanabilir olması için hak ve adaleti gözettiğimiz bir gelecek temennisinde bulunuyorum.

 Röportaj: Aynur EryılmazKaynak: ANTALYA HAYAT

Anahtar Kelimeler: Şükran AKCA
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Turizmin başkenti Antalya´ya Modern bir Galericiler Sitesi yakışır
Turizmin başkenti Antalya´ya Modern bir Galericiler Sitesi yakışır
Antalya Oto Galericiler Odası, Oto Galericiler Sitesi Arsa ve Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı İsmail ÇAĞLAR
Günay Aral´la Basma Fistan Giyerim
Günay Aral´la Basma Fistan Giyerim
Ressam, eğitmen, küratör Günay Aral´la beraberiz. Farkındalık yaratan son etkinliği “Basma Fistan Giyerim” projesi üzerine söyleşeceğiz. Sanata bakış açısını öğreneceğiz.
Antalya gibi güzel Antalya gibi güvenli,  Türkiye ye örnek ve model oda…
Antalya gibi güzel Antalya gibi güvenli, Türkiye ye örnek ve model oda…
Antalya Şoförler Odası
 “Stresle Başa Çıkabilirsiniz”
“Stresle Başa Çıkabilirsiniz”
Uzman Psikolojik Danışman Şenol Baygül
GÜNSELİ AKAYDIN ile yaptığım son röportaj
GÜNSELİ AKAYDIN ile yaptığım son röportaj
Kadın ve erkek eşit yaratılmış iki insan
Cinsel istismar suçunun mağdurlarının çocuk ve çocuğun ebeveynleri olduğu unutulmamalı!
Cinsel istismar suçunun mağdurlarının çocuk ve çocuğun ebeveynleri olduğu unutulmamalı!
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Banu Bozkurt
Hamilelikte Ağız Sağlığı ve Diş Bakımının önemi
Hamilelikte Ağız Sağlığı ve Diş Bakımının önemi
Diş Hekimi Rabia Duman ile söyleşi
Uzman Dr. Oya Ermiş ile çoook estetik bir röportaj
Uzman Dr. Oya Ermiş ile çoook estetik bir röportaj
Yeni teknikler, uygulamalar
Tiyatro, dizi, sinema oyuncusu Ferdi ATUNER
Tiyatro, dizi, sinema oyuncusu Ferdi ATUNER
Diclehan METO röportajı
İrfan VAROL diyor ki..!!!
İrfan VAROL diyor ki..!!!
Hizmette 17 yıl
HELICO TERCÜME BÜROSU
HELICO TERCÜME BÜROSU
Burcu Demirörs & Rasim Esen
"Küçük beyinler kişileri, Orta beyinler olayları, Büyük beyinler ise fikirleri tartışır”
"Küçük beyinler kişileri, Orta beyinler olayları, Büyük beyinler ise fikirleri tartışır”
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Tülay Beşkonak Özçay
Kültür hiçbir zaman yok olmaz
Kültür hiçbir zaman yok olmaz
Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Genel Başkanı Murat Ağaoğlu
HİZMETTE ÜRÜN SONSUZ
HİZMETTE ÜRÜN SONSUZ
ALANYA Paşali Kilit Sistemleri Ali Mesut İnal röportaj
"İmplant kullanım süresi 5 - 25 yıl arasında değişmektedir"
"İmplant kullanım süresi 5 - 25 yıl arasında değişmektedir"
Diş Hekimi RABİA DUMAN
Antalya için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:21 08:01 13:09 15:42 18:00 19:27
DOLAR
5.3505
EURO
6.0880
ALTIN
0
BIST
0
 
Antalya
Güneşli
Bugün
15 / 4 °C
Fırtına
Çarşamba
12 / 1 °C
Fırtına
Perşembe
15 / 7 °C
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
"Yenileceğinden korkan, daima yenilir."

YILDIRIM BEYAZIT
-Global ısınma yükselen deniz seviyesi 2050 yılında shangai ve deniz kıyısındaki Çin şehirlerinde büyük sellere neden olacak.bu sellerde 76 milyon kişi evsiz kalacak. -Üzerinde barkodu olan ilk ürün Wringleys marka sakızdır. -Kereviz yerken harcanan ka

İlginç Bilgiler 3
Kek hamurunun piştikten sonra kalıptan rahat çıkması için 10 dakika bekletin. Fırına sürdüğünüz kek kalıbının yanmasını önlemek için kalıbın altına biraz tuz koyabilirsiniz.

Hamur İşi Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi