YÖRÜK TÜRKMENLER TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİ
İLK KEZ YENİ NESİL STK YAPILANMASI KURULDU
Tarih: 27.11.2019 10:53:08

Genel´de STK´ların özelde´de Yörük Türkmen STK´larının hem kavramsal hem de faaliyet alanı olarak karmaşık ve muğlak bir nitelik içinde faaliyet göstermeleri, yaşanan karmaşıklığı önlemek ve yerelde hizmet üreten Yörük-Türkmen STK´ların varoluşsal amaçlarının aydınlığa kavuşturulması konusunda bir kanaat oluşturmak, Ülkemizin mikro ve makro politika karar alma sürecinde STK´ların etkinliğini artırmak suretiyle yerelde daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet üretebilmesini kolaylaştırmak, Katılımcı demokrasi, kurum ve kuruluşlarımızın meşrutiyetini sağlaması, Yörük-Türkmen STK´larında demokrasinin güçlenmesi, gücün tek bir elde toplanmasını önlemek, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi, Ülkemizin modern anlamda 150 yıllık Sivil Toplum Hayatının son çeyrek asrında başat bir rol oynayan Yörük-Türkmen Sivil Toplum Kuruluşlarımızın kapasiteleri, kurumsallaşma serüvenleri, sürdürülebilirliği, yapısal analizleri, faaliyet süreçlerinde karşılaşmış oldukları temel sorunları konusunda bir projeksiyon oluşturma amacıyla 1!ncisi Gaziantep Beğdili Oğuz Boyları Federasyon Başkanı Faik AKYILMAZ´ın ev sahipliğinde 26.10.2019-27.10.2019 tarihleri arasında “Gaziantep I. Ulusal Yörük/Türkmen Sivil Toplum Kuruluşlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştay´ın devamı niteliğinde İstanbul´da Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneğin Başkanı sayın Yusuf Ezel´in öncülüğünde 22-24 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Yörük Türkmen istişare çalıştayı ile devam edildi. İstanbul Yörük Türkmen İstişare Çalıştayı 150 Federasyon ve Dernek Başkanının katımlıyla gerçekleştirildi.

YÖRÜK TÜRKMEN STK BAŞKANI SEÇİMLERİNDE BİR MİLAT GERÇEKLEŞDİ

Çalıştayın üçüncü günü aday olmayacağını beyan etmesine rağmen, Yörük/Türkmen camiası arasında “ÇAĞIN ATEŞİNİ YAKAN ADAM” lakabıyla bilinen Teke Yörük/Türkmen Dernekleri Federasyonu ve Yörükler Derneği Başkanı olan Abdullah Duman, Yörük/Türkmen İstişare Çalıştayına katılan delegelerin gizli oy-açık tasnif yöntemiyle yapılan oylamada “GÖNÜL SEFERBERLİĞİ” yürütme kurulu başkanlığına oybirliği ile seçildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Faik AKYILMAZ (Gaziantep) Niyazi ÇAPA (Eskişehir) Ali ATVUR (Hatay) Recep AYDEMİR (Ankara) Orhan AKCAN (Muğla) Mehmet SARI (Aydın) Beytullah DUYAR (Balıkesir) Mehmet Yaşar ÖRS (Konya) Fadime UZUN (Eskişehir) Emine GÜVEN (İzmir) Ali DURUT (İzmir) Cumali KAHRAMAN (Diyarbakır) Mehmet Ali YILDIRIM (Çorum) İsa ÇİÇEKDAĞI (Bursa) Kadir HASGÜL (Ankara) Kürşat ÇAVUŞOĞLU (Antalya) Abdulkadir AKIL (Urfa) Hasan Hüseyin NAMAZ (Kütahya) Arif KURTOĞLU (Manisa) Davut OKYAR (Afyon) Haşim AKCAN (Adana) Mustafa YILDIZ (İstanbul) Yusuf EZEL (İstanbul) Serdar GÜNEŞ (Kırşehir) oybirliği ile seçildiler.

YÖRÜK TÜRKMEN STK´LARINDA İLK KEZ YASAL-USSAL TEŞKİLAT YAPISI İHDAS EDİLDİ

Yörük Türkmen STK´larında Yasal-ussal otoritenin varlığı, akılcı ilkelere göre oluşturulmuş kanunlarımıza, Türk Töresinin yazılı ve yazılı olmayan tüm kaynakların toplamı (tarihten gelen kurtarıcı kement) ve meşveret usulüne bağlıdır. Bu yapı´da DANIŞILACAK OLANLAR TÜM YÖRÜK TÜRKMENLER´dir. Mevcut STK yönetim biçimdeki otoriteden farklı olarak, Yörük Türkmen STK´larının bu otoriteye olan inançlarının sebebini TOY MECLİSİ´ne olan inançları oluşturur. Bu yapı´da STK Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri kendilerini Yörük Türkmenlerin hizmetkârı olarak görülürler. Meşruluklarını uygulamaya olan inançları ve uygulama noktasındaki başarıları belirler. Aynı zamanda bu otorite tipinde STK Başkanları ve yönetimleri kuralların hükmünde görevlerini yerine getirmek için atanırlar. Kurallardan bağımsız ve usulsüz bir şekilde göreve gelmezler. Atandıkları mevkilerde geçicidirler asla bu mevkilere sahip olamazlar. “Hangi akıldan doğan kurallar?” sorusuna Yörük Türkmen aklı ve feraseti yanıtını veren yönetim felsefesini hayata geçirmek için yeni  nesil bir STK yönetsel yapı kurulmuş olup, bu modelin yasal metinlere aktarılması için yürütülecek çalışmalarda devletimize katkıda bulunulacağı Yörük Türkmen STK Yürütme kurulu üyeleri tarafından ifade edilmiştir.

İLK KEZ YENİ NESİL STK YAPILANMASI  KURULDU

Çalıştay´da Türkiye´de Yörük ve Türkmen adıyla kurulmuş dernek, federasyon, birlik, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının üst yapısı YÖRÜK TÜRKMEN STK YÜRÜTME KURULU kurularak, alt teşkilat yapısında BİRLİK, KONFEDERASYON, FEDERASYON, VAKIF VE DERNEK´lerin yer aldığı ve bünyesinde stratejik öneme haiz on ihtisas komisyonu  ihdas edilmesine ilişkin öneri çalıştaya katılan delegelerin oybirliği ile belirlendi.

Başkan Abdullah DUMAN şunları ifade etmiştir:

Dava büyüklerimize, dostlarımıza Beylerbeylerimize, Atabeylerimize, Boybeylerimize, İl Hatunlarımıza, Aksakallılarımıza, Aksaçlılarımıza, gencimize, ihtiyarımıza, tüm STK yönetici ve üyelerine, gece gündüz demeden çalışan güzide basın ve medya kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımıza, kamu ve özel sektörde çalışan vefakar Yörük Türkmenlere şahsıma tevdi ettikleri kutsal ve manevi ağırlığı yüksek olan görev için müteşekirim. Yörük/Türkmen camiasının ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak birincil amacımızdır. Türk milletin bir evladı olarak doğduğumuz ve yaşadığımız için Rabb´ime hamd ediyorum. Bizler bir oldukça, beraber oldukça, iri oldukça, kardeş oldukça, iyi ve kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah´ın izniyle Türk milletini kimse yenemez. Nifak ve Tefrika hastalığını bünyemizden uzak tuttuğumuz müddetçe ne siyasi ne ekonomik ne askeri hiçbir tehdit Türk Milletini hedeflerinden alıkoyamaz.

 Yörük Türkmen Davamızın haklılığına inandığımız için bizleri durdurabilecek hiçbir gücün olmadığını herkese gösterdik ve kabul ettirdik. Hiç bir vatan sevdalısı Yörük Türkmen beyimiz başkanımız sahipsiz değildir. Yörük Türkmenler, tarihin gördüğü, görebileceği en barışsever, insani duyarlılıkları yüksek, hak ve adalet sevdalısı Türk Milletinin özü´dür. Yörük/Türkmen camiası olarak senelerden beri göğüslemeye çalıştığımız en önemli an gelip çatmıştır. Yapabileceğimiz tek iş davamızı yüceltecek birliğimizi ve dirliğimizi sağlayacak gayemiz için fasılasız ve amansız çalışmaktır. Bugüne kadar Davamız için ferdi, dernek, vakıf, Federasyon, konfederasyon ve birlik kurmak şeref ve vatan borcu idi. Fakat bugün hepimizin üstüne YÖRÜK TÜRKMENLERİN TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞMESİ farz olmuştur. Türk-İslam aleminin selameti için Yörük Türkmenin adını bir kez daha tarihe altın harflerle yazdırmak için dava için birlik ve beraberliğimiz için canhıraş çalışmalıyız. Her yüreğe dokunacak, her gönüle saray yapacağız. Bu bilinç ve şuurla çalışacağız.

YÖRÜK TÜRKMEN GÖNÜL SEFERBERLİĞİ STK YÜRÜTME KURULU en kısa zamanda “BİRLEŞİK YÖRÜK TÜRKMEN BİLDİRGESİ” hazırlayacak ilkelerimizi, değerlerinizi bizi biz yapan unsurları bu bildirgede beyan edecektir.  Tarihin ilk yazılı anayasası olan Manga Carta (Büyük Ferman) dünyanın özgürlük adına attığı en büyük adımı olarak kabul edilmesine bizler son vereceğiz. Yörük Türkmen STK´larının anayasası niteliğinde ana bir metnin tüm kurum ve kuruluşlarımızın tüzüklerine eklenmesi için tavsiyede bulunacağız.

Medeniyet değerlerimize, tarihimize, kültürümüze hepsinden önemlisi imanımıza sıkı sıkıya bağlı olduğumuz müddetçe ´yel kayadan ne götürür´ misali hiçbir fırtına bizi yıkamaz. Çok çalıştığımız, disiplini elden bırakmadığımız, yardımlaştığımız, kendimize güvendiğimiz müddetçe hiç kimse büyümemizi, güçlenmemizi engelleyemez.

 Yörük/Türkmen camiasının dernek, vakıf, konfederasyon, federasyon olarak gerek itiraz ve eleştiri; gerekse teşvik noktasında bu sürece katkı verme sorumluluğu bulunmaktadır.

 Yörük Türkmen sivil toplum kuruluşlarımızın kapıları da ülkesine ve şehrine, davasına hizmet etmek isteyen herkese sonuna kadar açıktır. Yörük Türkmenlerin kapısı kimseye kapalı değildir.

Binlerce yıldan beri fikir öncülerinin, maneviyat önderlerinin tırnaklarıyla verdiği mücadeleyi boşa çıkarmamak için kenetlenmek, direnmek, toparlanmak ve koşmak zorundayız. Bizlere düşen sorumluluk yeniden hep birlikte yüksek sesle ortak inançla dün olduğu gibi bugün de  "Yörük Türkmen davası için Yarın elbet bizimdir ebed bizimdir" heyecanıyla toplanmak, toparlanmaktır. Küçük gördüğümüz büyük işlerden başlayarak ayağa kalkmaya başlayabiliriz. Yörük Türkmen davası için yeni yol ve yöntemler, gençlerimize  ulaşarak, gençlerimizin devlet ve özel sektörde istihdamı için çalışalım, kavim gardaşlarımız için birşeyler yapalım yeniden yarının Büyük Türkiye´sine ve Büyük Türk Dünyası Birliği idealimize odaklanabiliriz.

 Yörük Türkmenler engin hoşgörü aklını ferasetini harekete geçireceğiz, Yörük Türkmenlerin aklı, sağduyusu her daim bazıları istese de istemese de ortaya çıkacaktır, Güneş balçıkla sıvanmaz. Binlerce yıl önceki aşk, ahlak ve adanmışlık içinde Türk Milletinin özü olan camiamıza kim bilerek veya bilmeyerek zarar vermişse yarın mahcubiyet içinde olacaktır.

Yörük Türkmen Birliğinin yüceltilmesi için koşmaya ve düşünmeye devam edeceğiz hep birlikte inşallah.


Kaynak: ANTALYA HAYAT

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Kepez´den 3 mahalleye doğal gaz müjdesi
Kepez´den 3 mahalleye doğal gaz müjdesi
Kepez Belediyesi, gaz dağıtım şirketiyle 2020´de ilçede yapacağı yatırımlarla ilgili yaptığı toplantıda 3 mahalleye doğal gaz müjdesi çıktı.
Kepez yol için dağları deliyor
Kepez yol için dağları deliyor
Kepez Belediyesi, iş makineleriyle vadiyi doldurarak ve büyük kaya parçalarını kırarak açtığı yeni yolla Barış Mahallesi´nin iki yakasını bir araya getirdi.
UTEF´TEN TÜRKİYE´DE BİR İLK!
UTEF´TEN TÜRKİYE´DE BİR İLK!
Engelsiz Bir Yaşam Adına Kültür, sanat etkinliği gün boyu devam etti.
Kepez´den Antalya´ya köy pazarı
Kepez´den Antalya´ya köy pazarı
Kepez Belediyesi, kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için ‘Antalya Köy Pazarı´ kuruyor.
Deri sektöründen 11 ayda 1.6 milyar dolar ihracat
Deri sektöründen 11 ayda 1.6 milyar dolar ihracat
8. Antalya Leather & Fur Fashion Show
BAŞKAN BAHAR´A ÖNEMLİ GÖREV
BAŞKAN BAHAR´A ÖNEMLİ GÖREV
OSBÜK, TÜM OSB´LERİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR
Kepez´in dört bir yanına sevgi atölyesi
Kepez´in dört bir yanına sevgi atölyesi
İlk sevgi evi atölyesi Dokuma´ya
Vali Karaloğlu Hayırsever Çift ile Okul Protokolü İmzaladı
Vali Karaloğlu Hayırsever Çift ile Okul Protokolü İmzaladı
Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Mümün – Kübra Soydal çifti ile Okul Protokolü imzaladı.
Zihinlerde ve Sporda Engel Kalmasın
Zihinlerde ve Sporda Engel Kalmasın
Vali Münir Karaloğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz ile birlikte Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı´nın kampını ziyaret etti.
YÖRSİAD´DA KONU  ´SÜRDÜRÜLEBİLİR GİRİŞİMCİLİK´
YÖRSİAD´DA KONU ´SÜRDÜRÜLEBİLİR GİRİŞİMCİLİK´
“Tecrübe Sohbetleri” adında her ay düzenlemeyi düşündüğümüz etkinliğimiz de hayata geçecek” dedi.
Başkan Böcek engelli bireylerle bir araya geldi
Başkan Böcek engelli bireylerle bir araya geldi
“Engelleri birlikte aşacağız”
2023 Hedeflerine Emin Adımlarla Yürüyoruz
2023 Hedeflerine Emin Adımlarla Yürüyoruz
Vali Münir Karaloğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri´ne katıldı.
3. Etap Raylı Sistem´de  raylar döşenmeye başladı
3. Etap Raylı Sistem´de raylar döşenmeye başladı
Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısında katlı kavşak çalışması
“Sizin Evde İnsan Hakları Var mı?”
“Sizin Evde İnsan Hakları Var mı?”
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Antalya Emniyet Müdürü Sayın Mehmet Murat ULUCAN´ın Dünya Engelliler Günü Mesajı
Antalya Emniyet Müdürü Sayın Mehmet Murat ULUCAN´ın Dünya Engelliler Günü Mesajı
Unutmamalıyız ki, adımlarımızın biçiminin herhangi bir önemi yok, mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçerek birbirimize her zaman, her yerde destek olmaktır.
Antalya için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:21 08:01 13:09 15:42 18:00 19:27
DOLAR
5.6007
EURO
6.3090
ALTIN
0
BIST
0
 
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
"Yenileceğinden korkan, daima yenilir."

YILDIRIM BEYAZIT
-Global ısınma yükselen deniz seviyesi 2050 yılında shangai ve deniz kıyısındaki Çin şehirlerinde büyük sellere neden olacak.bu sellerde 76 milyon kişi evsiz kalacak. -Üzerinde barkodu olan ilk ürün Wringleys marka sakızdır. -Kereviz yerken harcanan ka

İlginç Bilgiler 3
Çorbanızı kısık ateşte pişirerek lezzetini artırabilirsiniz. Pişirme esnasında çorbanıza ekleyeceğiniz su mutlaka sıcak olsun. Çorbalarınızda tuzu fazla kaçırırsanız bir patatesin kabuklarını soyun ve dörde bölerek çorbanın içine atın. Patatesler yumuşa

Çorba Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi