Şükran AKCA
“Haklarımızı bizden daha çok hiç kimse koruyamaz. Haklarımızı öğrenelim, bilelim ve sahip çıkalım.”
Tarih: 21.9.2017 11:40:10

Kadın olmak özel bir şey. Kadın avukatların artması bu dünyayı güzelleştirecek olan kadınlarımız. Haklarımızı öğrenelim, bilelim ve sahip çıkalım. İşte bu noktada Av. Şükran Akca bu konuda bize bilgilerini paylaştı.

 

Sayın AKCA, İşinizi tutkuyla yapıyor ve taviz vermiyorsunuz. İnternette dolaşırken bir habere rastladım. Haberde; “Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşini evlilik yıldönümü ve doğum günü gibi özel günlerde ve düğün, yurtdışı/içi gezi, konser gibi sosyal ortamlarda sürekli yalnız bırakmanın boşanma sebebi olduğuna karar verdi” diyordu. Ne konuyla ilgili ne söylemek istersiniz?

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ, Esas No:2015/20218 Karar No: 2016/13513  sayılı kararı ile özü itibariyle eşine karşı ilgisiz olan eşin, eşini sürekli özel günlerde ve sosyal ortamlarda yalnız bıraktığı ve boşanmaya sebebiyet veren olaylarda, kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Öncelikle kararın asıl mahiyeti taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabit olmalıdır. Ve tarafları boşanmaya götüren  Gerçekleşen olaylar karşısında, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda eşine ve evine olan ilgisizlik evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olduğu gerekçesi ile tarafın kusurlu olduğu anlaşılmıştır.

İlgili karar ile kadına karşı psikolojik şiddet vurgulanmış ve aile hukuku açısından önemli bir gelişmedir. Daha önce ki makale ve röportajlarımda da kadının toplumda ki yerine hak ve özgürlüklerine hep değinmeye gayret ettim. Fiziksel şiddetin yanı sıra, göz ardı edilmemesi gereken ve boşanmaların ana kaynaklarında biri olan ve ispatı da en zor olan ne yazık ki psikolojik şiddettir. Psikolojik şiddet, her şeyden önce duygusal bir saldırıyı kapsar. Bireye sürekli kötü niyetli davranışlarda bulunma, alay etme, yokmuş gibi davranma, önemsiz hissettirme, küçük düşürme, toplumsal itibarını zedeleme gibi yollarla saldırmaktır.

Böylelikle Yargıtay 2. Hukuk Dairesi´nin geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu karar ile eşlerden birinin diğerini özel günlerde ve sosyal ortamlarda kesintisiz yalnız bırakması, eşe karşı ilgisiz elde etmek boşanmaya sebebiyet veren kusurlu davranışlardan sayıldığı ve bu davranışların kusur kabul edildiğine yer verilmiş Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi koşulları kadın yararına gerçekleşmiştir kanaatine varmıştır. Söz konusu davranışlar Kusur olarak nitelendirilmiş ve böylelikle evliliğin manevi unsurlarına değinilmekle kalmamış hem de kadına karşı psikolojik şiddet dile getirilmiştir. Söz konusu karar Kadının toplumdaki ve aile birliğinde ki yeri hak ve özgürlükleri ve yine Aile birliği için oldukça önemli ve olumlu bir gelişmedir.


Avukat tutmak zorunlu mudur? Avukat parası ödeyemeyecek olan kişiler ne yapmalı?

Türk hukuk sistemi, belirli haller dışında yargılamalarda kişinin avukatla temsil edilmesini veya savunulmasını zorunlu kılmamıştır. Bunun dışında avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak hukuki yardım almakla yani bir avukatın size hukuki sorununuzun çözümünde çok yardımı oldukça fazla olacaktır. Hukuk ve usul konusunda bilgi sahibi olduğunuza kesin olarak emin değilseniz bir avukatın yardımına başvurmak en ideal olan seçimdir. Eğer şahısların Mali durumu avukatla temsil ettirmeye uygun değilse bulundukları il barosuna başvurarak size “Adli Yardım” kapsamında avukat atanmasını talep etme hakkına sahiptirler.

Herkes tarafından bilinen bir davada bulundunuz mu?

Muhakkak kamu tarafından yakından takip edilen avukatlığını üstlendiğimiz davalarımız oldu ve sonuçlandı. Hali hazırda yine Kemer de yaşanan oldukça gündem de olan “ölümlü Maden ocağı kazası” davasında sanıklar vekili olarak görev yapmaktayım.

Kendi davamı kendim açamaz mıyım? Dava açmak için avukata neden ihtiyaç duyuluyor olabilir?

Elbette açabilirsiniz. Avukat vekil etmeniz zorunlu değildir. Ancak bir avukatın size hukuki yardımı oldukça fazla olacaktır. Avukatsız takip edilen davaların öyküleri hukuk bilmezliğin yol açtığı kayıplarla doludur. İddia, savunma ve delillendirme, her şeyden önce bir hukuk işidir. İyi bir avukatın sizin davanızın seyrini değiştireceği ise ayrı bir konudur. Avukat, davaya konu olmuş olayların hukukunu bilen, araştıran, yeniden yorumlayan ve müvekkilinin menfaatini hukuk terazisine taşıyan savunma adamıdır. Hukuk ve usul konusunda bilgi sahibi olduğunuza kesin olarak emin değilseniz bir avukatın yardımına başvurmak en ideal olan seçimdir.

En uzun süren davanız neydi?

Bazı davalar nevi itibari ile gerek toplanacak evrak, delil, benzeri eski kayıtlara ulaşmanın zorluğu, taraf sayısının kimi zaman yüzlerce kişiyi aşması sebebiyle oldukça uzun sürmektedir. Örneğin Antalya Serik Kadastro Mahkemesi bir dosyası var ki 1965 yılında bu yana halen devam etmektedir. Bahsi geçen dosya hukuk büromuza gelmezden evvel birçok avukat bu dosyanın vekilliğini üstlenmiş ancak eski üstatlar ya emekliye ayrılmış yada ömürleri dosyayı tamamlamaya maalesef yetmemişlerdir.

Psikolojik olarak avukatlık zor mu?

Birçok mesleğe nazaran en zor olan mesleklerden olduğunu açıkça söyleyebilirim. Konu alanı yani işimiz ´´insan´´ üzerine kurulu bir sistemde mesleğimizi icra etmeye çalıştığımız için, hissettiğimiz stres, diğer mesleklere oranla daha fazla ve birçok davada çelik gibi güçlü sinirlere sahip olmak gerekli. Keza; İstatistiklere göre avukatlar diğer insanlara göre daha sık depresyona girdiği vurgulanmaktadır. İş hayatında "KARŞI TARAF" olarak bir takım insanlarla muhatap olmak zorunda kalan avukatlar için, işinde mutlu olma oranı diğer meslek sahiplerine nazaran daha düşük olması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu sebeple tüm bu olumsuzluklara rağmen başarılı olmak için bir avukatın idealleri olması şarttır.

“Duruşmaya girdik, avukatım hiçbir şey yapamadı davayı kazanamadı ”gibi kişilerle karşılaşmak mümkün. Niçin?

 

Öncelikle toplum olarak avukatlık mesleği hakkında yanlış algılarımız var ve bundan biran evvel kurtulmamız avukatlık mesleğinin saygınlığı için çok önemli. Avukat davanın tarafı değildir ve asla olmamalıdır. Meslek kurallarına göre de bu böyledir: avukatın kazanılacak müddeabihe  yani dava konusuna, iddiaya  ortak olması meslek kurallarına aykırıdır. Avukatın görevi genel anlamda hukuksal bilgisini müvekkiline sunmak, yani müvekkiline hukuksal yardımda bulunmaktır. Avukatlar davanın tarafları değildir. Davada davacı veya davalı taraf ayrıca onların vekilleri vardır. Zira Avukat davanın tarafı olmamakla birlikte davanın tarafının temsilcisidir. Mesleğimi yürütürken, müvekkilime verebileceğim yardım, O´na hukuksal bilgimi tecrübemi sunmaktır. Böylelikle Bilgi ve deneyimimi davanın kazanılması yönünde aktarmak sonuca elbette önemli etkisi olacaktır. Ve bu temsil işini layıkıyla gerekli özen ve ihtimamı göstererek yapmak zorundayız. Avukat davanın temsilcisi olduğu gerçeğini unutmamak gerekir.

Siz, kadın gücüne ve kadın emeğine mi inananlardan mısınız?

Kadının gücünü daha iyi anlayabilmemiz için toplum kavramı irdelememiz özüne bakmamız gerekir. Toplumun en önemli yapı taşı aile, ailenin de en önemli unsuru anne, yani kadındır. Sağlıklı ve gelişmiş bir toplumun oluşabilmesi için, bireylerin eğitimli olması ve ülke gelişimine değer katmaları gerekir. Bu sebeple, kadınlarımızın gelişimlerinin önünde ki engeller kaldırılmalı, ailesine, yaşadığı çevreye ve ülkemize faydalı bir birey olmasının önü açılmalıdır.

Çalışma hayatı  ve sosyal yaşamda ki kadın profili gözler önüne seriliyor ki; siyasetten sanata, eğitime, medyaya kadınların katılımları oldukça azdır. Ülke tarihine bakarak bu süreçte istatistikî verilerden yararlanarak ortaya belli tablo çıkarmak, mevcut hal ve durumu ortaya koymak, gerekli, yararlı ve önemli bir çaba olsa da bunun ötesinde kadınların toplumsal hayata tam ve eşit katılımının önündeki engelleri aşabilmiş değiliz. Tüm bunlara rağmen Birçok sosyal ekonomik kültürel olumsuzluklar karşısında yer edinen kadın en büyük takdiri hak ediyor.

Kadına özellikle ekonomik güç vermeyerek ya da elinden alarak, fiziki, psikolojik ve cinsel şiddetten kaçmasının önü kesilmekte, kadınlar tam olarak bir nevi hayattan soyutlanmakta ve bir kısır döngüye hapsedilmektedir. Ama gerek hukuk sisteminde kadın hak ve özgürlükler alanındaki gelişmeler sayesinde bu labirentten her gün biraz daha fazla kadın çıkabilmekte, çıkabilmiş kadınlar da el birliği ile diğer kadınlara yardım etmekte, yol göstermektedir. Toplumun yapı taşının aile, Ailenin de en önemli unsurunun anne, Eğitilmiş bir annenin, eğitilmiş topluma ulaşmak olduğu fikrine sahibim. Bu sebeple kadın gücüne çok değer vermekteyim.

Son olarak eklemek istediğiniz var mı?

Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hak ve özgürlükleri gözeten adil vicdanlı bireyler olmamız bizi huzurlu topluma ve umut dolu geleceğe taşıyacaktır. Ülke olarak adalet kavramından uzaklaşmanın ne büyük sosyal depremlere sebep olacağının bilincine varmalıyız. Ancak Adalet olduğu sürece toplumda yaşayan insanlar arasında birlik, beraberlik ve düzen olur. Asgari düzeyde insan olmanın insan olmaktan yolunun adil olmaktan geçtiğini unutmadan cennet vatanın daha yaşanabilir olması için hak ve adaleti gözettiğimiz bir gelecek temennisinde bulunuyorum.

 Röportaj: Aynur EryılmazKaynak: ANTALYA HAYAT

Anahtar Kelimeler: Şükran AKCA
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
ANFAŞ Yönetim Kurulu başkanı ALİ BIDI ile çok özel röportaj
ANFAŞ Yönetim Kurulu başkanı ALİ BIDI ile çok özel röportaj
“Sağlıklı yaşamak para kazanmaktan daha zordur.”
AMBALAJ SEKTÖRÜNÜN PARLAYAN YILDIZI
AMBALAJ SEKTÖRÜNÜN PARLAYAN YILDIZI
“İnsanlarımızın sağlığı bizim için önceliklidir”
İyi beslen,Tarz ol, Fit ol…
İyi beslen,Tarz ol, Fit ol…
Beslenme Uzmanı Diyetisyen, FATMA ALTINTAŞ KAPLAN
TATLI VE KEYİFLİ BİR MOLA VERMEK İÇİN
TATLI VE KEYİFLİ BİR MOLA VERMEK İÇİN
Nermin Kalender- İbrahim Kalender
(TÜÇİAD ) Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti İşadamları Dostluk ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi ve Öğretim Görevlisi,  Kemal Koçak
(TÜÇİAD ) Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti İşadamları Dostluk ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi ve Öğretim Görevlisi, Kemal Koçak
‘´2019 yılı Türkiye´de Çin Yılı ‘´ilan edilmeli
Prof. Dr. Cengiz Ermiş
Prof. Dr. Cengiz Ermiş
Kalp krizi ile röportajı
Astroloji Danışmanı ve Eğitmeni Pınar GÜREL,
Astroloji Danışmanı ve Eğitmeni Pınar GÜREL,
Ayrıca 2018 yılında en şanslı burç hangisi olacak?
İçi dışı bir, cıvıl cıvıl  Vj Bülent ile dobra dobra…
İçi dışı bir, cıvıl cıvıl Vj Bülent ile dobra dobra…
Neden Yunanistan?
“Antalya´da kuaför olmak bir ayrıcalıktır”
“Antalya´da kuaför olmak bir ayrıcalıktır”
Prenses Kuaför
Yapımcı Şahin ÖZER
Yapımcı Şahin ÖZER
“İnsanları hayal kırıklığına uğratmamak, boşluğa düşürmemek adına jürilik tekliflerini geri çevirdim”
Ressam, Münevver Kısacık
Ressam, Münevver Kısacık
İlham perisine inanmam ama içinde evet şuan yaratmalıyım diye bir dur.
“Erzincan ile Antalya arasında gönül köprüsü kuracağız”
“Erzincan ile Antalya arasında gönül köprüsü kuracağız”
Antalya Erzincanlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği başkanı; Mustafa İlhan
YEREL YÖNETİMLERLE EL ELE
YEREL YÖNETİMLERLE EL ELE
Antalya Esnaflar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Avni GÜMÜŞ
“Biz Ülkü Ocağı´nın demli çayını sevdik de çıktık bu yola…”
“Biz Ülkü Ocağı´nın demli çayını sevdik de çıktık bu yola…”
MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy
MUCİZE ÖĞRETMEN
MUCİZE ÖĞRETMEN
Ahmet NAÇ
Antalya için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:21 08:01 13:09 15:42 18:00 19:27
DOLAR
3.7777
EURO
4.6367
ALTIN
0
BIST
0
 
Antalya
Fırtına
Bugün
14 / 7 °C
Güneşli
Pazartesi
14 / 4 °C
Bulutlu
Salı
11 / 3 °C
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
"Yenileceğinden korkan, daima yenilir."

YILDIRIM BEYAZIT
-Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar. -Kadınlar erkeklere oranla 2 kat fazla göz kırpar.(Çok yalan söyledikleri için olmasın) -İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir. -Gözleri açık tutarak hapşırmak imkansızdır. (Bir rivayete görede gözleri açık hapşırı

İlginç Bilgiler 2
Kurabiye hamurunun elinize yapışmasını istemiyorsanız ellerinizi soğuk suyla ıslatıp kuruladıktan sonra kurabiyeye şekil verin. Kurabiyelerin zamanla sertleşmemesi için yanlarına bir-iki dilim kabuklu elma koyarak saklayınız. Elmanın yayacağı nem sayesin

Kurabiye - Bisküvi Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi